Hakkımızda

Yaşadığımız kent, geçmişten gelen oldukça köklü bir tarihe ve kültürel birikime sahip olmasına rağmen bu kültürel ve tarihsel birikimi kent insanına mal etme anlamında çok ciddi bir yetersizlik yaşanıyor. Üstelik mesele yalnızca yerel kültürel değerlerin yaşatılması da değil. Aynı zamanda tüm Türkiye ve dünyada insanlığın biriktirdiği ilerici değerlerin..., kültür ve sanat alanında ortaya çıkmış tüm olumlu birikimin de yaşadığımız kentin yaşamıyla buluşturulması gerektiği kanısındayız.


Sanatın hayatı algılama ve anlamada, toplumsal zıtlıkların ve adaletsizliklerin aşılabilmesi için toplum bilincinin gelişmesinde oynadığı ilerici rolü unutmadan; edebiyattan sinemaya, fotoğraftan resime, tiyatrodan müziğe kadar, sanatın her alanında ortaya çıkmış zenginliği olabildiğince kent halkıyla buluşturma gayreti içinde olacağız.


Aynı zamanda yeni üretimlerin ortaya çıkmasınısağlayacak bir çaba içerisinde de olacağız, Nar Sanat olarak. Büyük bir ekonomik gelişmişliğe sahip olmasına rağmen, yaşadığımız şehirde aşırı yoksulluktan kaynaklı son derece dramatik ve derin problemlerin yaşandığını biliyoruz. Bütün bu sorunların çözümü, adaletsizliklerin aşılabilmesi için, farklı alanlardaki mücadelelerin yanı sıra bilimin, kültürün ve sanatın gücünden de yararlanmamız gerekiyor şüphesiz.

 

Ama özellikle bu şehirde bilim, kültür ve sanat dünyasının kent yaşamıyla kurduğu ilişkinin çok yetersiz ve protokol işlerden öteye geçmediğini biliyoruz. Nar Sanat aynı zamanda Üniversite ile kent hayatı arasında, yalnızca elit bir kesim için geçirgen olan bu kalın duvarı yıkmak amacıyla kuruldu Nar Sanat. Aynı kaygıları taşıyan ve bu çabaya ortak-destek olmak isteyen herkesi Nar Sanat'a katılmaya çağırıyoruz.